Pełną odpowiedzialność za treść promocji ponosi organizator.